Developer-First Security という考え方 / Introduction to Developer-First Security - Speaker Deck - 1日前  はてなブックマーク

Developer-First Security という考え方 / Introduction to Developer-First Security - Speaker DeckTranscript %FWFMPQFS�'JSTU�4FDVSJUZ�ͱ͍͏ߟ͑ํ -0$"-�%FWFMPQFS�%BZ�0OMJOF�`����4FDVSJUZ :0/&6$)* �5BLBTIJ� IUUQT���TIJGU�KT�JOGP �������TIJGU�KT�JOGP %FWFMPQFS�'JSTU�4FDVSJUZ�ͱ͍͏ߟ͑ํ ��XIPBNJ� ৄࡉ͸�IUUQT���TIJGU�KT�JOGP�ʹ͋Γ·͢ � ‣ ถ಺�وࢤ� :0/&6$)* �5BLBTIJ � ‣ גࣜձࣾ'MBUU�4FDVSJUZ�ࣥߦ໾һ�$50� ‣ ʮ։ൃऀͷͨΊͷɺ։ൃऀʹدΓఴͬͨηΩϡ ϦςΟʯ�ΛୈҰٛͱͯ͠ಇ͍͍ͯ·͢�...
カテゴリー:IT

オープンデータ、使ってほしいけどオススメしづらい3つの理由 - Speaker Deck - 20日前  はてなブックマーク

オープンデータ、使ってほしいけどオススメしづらい3つの理由 - Speaker DeckTranscript Φʔϓϯσʔλɺ ࢖ͬͯ΄͍͚͠Ͳ Φεεϝͮ͠Β͍ �ͭͷཧ༝ Լࢁ ࣿ୅ࢠ Ұൠࣾஂ๏ਓϦϯΫσʔλ ୅දཧࣄ %JHJUBM�)BDL�%BZ�ఏڙςΫϊϩδʔ঺հΠϕϯτ ���������� 4BU� � Enterprise Public Sector Civic Tech 2 2021/8/28 Sayoko Shimoyama, LinkData ό ỽ υ Φ ồ ϓ ϯ σ ồ λ ڙ ཆ ࣉ https://bad-data.rip/ ॅ ৬ Լ ࢁ ό ỽ υ Φ ồ ϓ ϯ σ ồ λ ͱ ͸ u ෼ ੳ Λ ͠ ͨ Γ ỏ α ồ Ϗ ε Λ ࡞ ỳ ͨ Γ ͠ Α ͏ ͱ ͠...
カテゴリー:IT

Toycol: Define your own application protocol - Speaker Deck - 8日前  はてなブックマーク

Toycol: Define your own application protocol - Speaker DeckTranscript .JTBLJ�4IJPJ� �TIJPJNN���!DPF���@� � 4FQ���������� 3VCZ,BJHJ�5BLFPVU����� 5PZDPM� %F fi OF�ZPVS�PXO�BQQMJDBUJPO�QSPUPDPM� "CPVU�NF �����(JU)VC��!TIJPJNN� �����5XJUUFS��!DPF���@� �����8FC�BQQMJDBUJPO�EFWFMPQFS�BU�$BUBM �*OD� �����.FNCFS�PG�"TBLVTB�SC���'VLVPLB�SC� "CPVU�NF IUUQT���SVCZL...
カテゴリー:IT